Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
- de website: iedere webpagina op de website www.grafischhuisno16.nl ;
- de documenten: alle documenten op de website www.grafischhuisno16.nl;
- wij: GrafischhuisNo.16, kantoorhoudend te Eindhoven, Zandhaai 16;
- gebruik(en): alle denkbare handelingen;
- u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina en/of documenten gebruikt;
- de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
- schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina's en documenten. Door deze te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
De inhoud is door GrafischhuisNo.16 met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, GrafischhuisNo.16 aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
GrafischhuisNo.16 is niet verantwoordelijk voor inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
GrafischhuisNo.16 mag de webpagina´s en documenten naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) wijzigen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. GrafischhuisNo.16 is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijziging of beëindiging.
De (auteurs-)rechten met betrekking tot de inhoud berustend uitsluitend bij GrafischhuisNo.16 en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GrafischhuisNo.16 is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.